Điểm mạnh native advertising của MGID

Điểm mạnh Native Advertising của MGID

MGID là mạng quảng cáo tiên phong trên thế giới về format Native Advertising. MGID cung cấp giải pháp toàn diện cho nhà quảng cáo, affiliate marketer (Tiếp thị liên kết), publisher trên cùng một nền tảng tích hợp. MGID thành lập từ năm 2008 và là một trung những đơn vị đầu tiên về…