lịch sử quảng cáo online

Lịch sử Quảng Cáo Online

Lịch sử quảng cáo Online Đọc để biết mình đã qua giai đoạn nào, hiện đang ở đâu và tương lai của nó sẽ là gì? Mình nhớ ngày đầu nộp đơn và làm công ty quảng cáo của Mỹ. Ổng sếp bảo: “Mày biết lịch sử của ngàng quảng cáo online ko?” Mình ngây…