Lý do sử dụng native advertising

Lý do sử dụng Native Advertising ?

Lý do gì mà bạn nên sử dụng Native Advertising? Khi tiếp xúc với một vài bạn đang làm Marketing cho doanh nghiệp, một vài bạn đang là brand manager của thương hiệu lớn, một vài anh chị là CEO của doanh nghiệp vừa hoặc một vài bạn kinh doanh riêng với những sản phẩm…