Native Advertising là gì?

Native Advertising là gì?

Native Advertising là loại hình quảng cáo được chi trả để hiển thị trên các phương tiện truyền thông, loại quảng cáo này được lồng ghép nội dung phù hợp với trải nghiệm của người dùng và không gây ngắt quãng. Native Advertising xuất hiện như content trong website về bố cục, hình ảnh, title…Khiến…